Chính sách thưởng Tết âm lịch 2019

Chính sách thưởng Tết âm lịch 2019

Chính sách Thưởng áp dụng cho Freelancers Việc Có dịp:

  1. Cận Tết (21/01 -> 02/02/2019)
  2. Trong Tết: 03/02 –> 10/02/2019
  3. Đầu năm mới: 11/02 –> 17/02/2019

Chi tiết các bạn xem ở dưới nhé.