Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆC CÓ

Định nghĩa

Thành viên” được hiểu là bao gồm khách hàng, bên cung cấp dịch vụ hoặc các cộng tác viên – những cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia vào các hoạt động, giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co theo quy định tại chính sách của Viec.Co được thể hiện tại website  https://viec.co/chinh-sach-hop-tac-voi-viec-co.

Thông tin, dữ liệu” được hiểu là các thông tin mà thành viên đã cung cấp cho Viec.Co – bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, email, điện thoại, tên đăng nhập, địa chỉ, bằng cấp, chứng chỉnh, lịch sử làm việc, lịch sử giao dịch, những thành quả/thành tựu đáng lưu ý…

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập Thông tin, dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co , đây là các thông tin mà Viec.Co cần Thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc cập nhật bổ sung trong suốt thời gian hợp tác cùng Viec.Co, nhằm mục đích (i) để Viec.Co liên hệ xác nhận khi Thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho Thành viên; (ii) giới thiệu, quảng bá dịch vụ của Thành viên cho các Thành viên khác hoặc cho bên thứ ba có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông qua Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co; (iii) quảng bá cho hình ảnh, thương hiệu và các dịch vụ mà Viec.Co đang hoạt động; và (iv) các mục đích khác theo chính sách này. 

Các Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

Phạm vi sử dụng thông tin

Bằng việc cung cấp Thông tin, dữ liệu của mình, Thành viên đã đồng ý để Viec.Co và các công ty liên kết, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc Viec.Co có thể sử dụng Thông tin, dữ liệu của Thành viên, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của Viec.Co. 

Cụ thể, Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến các Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin, xác nhận giao dịch giữa các Thành viên với nhau hoặc giữa Thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Sử dụng Thông tin, dữ liệu nhằm mục đích xác nhận, kết nối về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa các Thành viên thông qua Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co; 
 • Kết nối giữa Thành viên đến các Thành viên khác hoặc đến bên thứ ba nhằm mục đích giới thiệu Thành viên với bên thứ ba này;
 • Bất kỳ cập nhật, góp ý hay phản hồi nào liên quan đến Thành viên hoặc dịch vụ Thành viên cung cấp (không phân biệt nội dung đó đến từ Thành viên hay do Thành viên khác gửi), lịch sử giao dịch của Thành viên thông qua Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co, các Thông tin, dữ liệu mà Viec.Co có được từ nguồn thông tin khác mà Thành viên đã giới thiệu đến Viec.Co hoặc bởi chính Thành viên cung cấp cho Viec.Co khi Viec.Co thực hiện các khảo sát hoặc lấy ý kiến sẽ trở thành tài sản của Viec.Co và Viec.Co có thể sử dụng các nội dung, thông tin trên cho các vấn đề khác nhưng quy về mục đích tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thành viên, giới thiệu về Viec.Co. 

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin, dữ liệu của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp Thông tin, dữ liệu của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Viec.Co.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty Cổ phần Việc Có
 • Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Email: hotro@viec.co

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Viec.Co thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Viec.Co. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Viec.Co sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email : hotro@viec.co hoặc hoptac@viec.co (đối với Khách hàng là Doanh nghiệp/ người mua dịch vụ hay tuyển dụng) 

Cam kết bảo mật Thông tin, dữ liệu của Thành viên

Thông tin, dữ liệu của Thành viên trên Viec.co được Viec.co cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Viec.co. Việc thu thập và sử dụng Thông tin, dữ liệu của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp được quy định tại chính sách này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.

Viec.Co sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên, trừ các trường hợp được quy định tại Mục 3 và Mục 8 Chính sách này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Thông tin, dữ liệu của Thành viên, Viec.Co sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Viec.co.

Các trường hợp được chia sẻ Thông tin, dữ liệu

Thành viên, theo đây đồng ý rằng, Viec.Co được chia sẻ một phần hoặc toàn bộ Thông tin, dữ liệu của Thành viên cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Được sự đồng ý của Thành viên thông qua việc Thành viên thao tác trên Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co hoặc bằng phương thức khác (nếu có).
 • Cho các tổ chức hoặc cá nhân mà Viec.Co hợp tác để thay mặt Viec.Co thực hiện các chức năng của Viec.Co – bao gồm nhà đầu tư của Viec.Co, các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ máy chủ, khảo sát thị trường, quảng bá dịch vụ (của Viec.Co), ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, các đơn vị kiểm toán, văn phòng luật hoặc những đơn vị khác tương tự. 
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Viec.Co có trách nhiệm hợp tác cung cấp Thông tin, dữ liệu của Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền..
 • Đến bên thứ ba hoặc đối tượng mua lại một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Viec.Co hoặc xảy ra tình huống Viec.Co (hoặc Công ty mẹ của Viec.Co) trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì Viec.Co hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ Thông tin, dữ liệu theo phương thức hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền đồng ý.
 • Sử dụng với mục đích tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thành viên, giới thiệu về Viec.Co.

Cam kết về tính trung thực của Thành viên

Ban quản lý Viec.Co yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Viec.Co không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy hoặc có dấu hiệu cho thấy Thông tin, dữ liệu của Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác./.

logo
Hotline: 0899 183 193
Email: hotro@viec.co
Trụ sở: Tầng 1, Toà nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Block 71, Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
© VIEC.CO Co. Ltd - CÔNG TY TNHH VIỆC CÓ
logologo
Hotline: 0899 183 193
Email: hotro@viec.co
Trụ sở: Tầng 1, Toà nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Block 71, Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
logo
logologo
© VIEC.CO Co. Ltd - CÔNG TY TNHH VIỆC CÓ