Chính sách hợp tác với Việc Có

Điều khoản sử dụng Sàn Thương mại điện tử Việc Có

Cập nhật 1/12/2018

ĐỊNH NGHĨA

“Việc có” là sàn Thương mại điện tử trung gian kết nối giữa Khách hàng và Bên cung cấp dịch vụ dựa trên các cam kết liên quan tới Dịch vụ của Công ty cổ phần Việc Có, có tên miền là Viec.co, và các ứng dụng trực thuộc liên quan trên các chợ ứng dụng của Apple hoặc Google. Việc Có đóng vai trò tạo ra các quy định – chính sách chung tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác của Khách hàng và Bên cung cấp dịch vụ, cũng như đứng ra giải quyết các tranh chấp xảy ra giữa đôi bên. Trong tài liệu này, sẽ gọi tắt là “Việc Có” thay cho cả công ty lẫn hệ thống và ứng dụng thuộc quản lý của công ty cổ phần Việc Có.

“Khách hàng”, sẽ được gọi tắt là “KH”, được hiểu là đơn vị hoặc cá nhân trực tiếp có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên Việc Có, tiếp nhận Freelancer, hướng dẫn triển khai công việc, và thanh toán thù lao cho Freelancer, phí cho Việc Có theo mức phí các bên đã thỏa thuận.

Bên cung cấp dịch vụ” hay được gọi là “Freelancer” với ý nghĩa tương đương, được hiểu là các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện dịch vụ cho Khách hàng, được khách hàng lựa chọn theo nhu cầu.

Dịch vụ” là yêu cầu của Khách hàng, mong muốn Bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc theo yêu cầu.

Dịch vụ hợp lệ” là yêu cầu được đăng bởi Khách hàng trên Việc Có, đáp ứng đầy đủ các thông tin về thời gian hoàn thành, mô tả công việc rõ ràng, và các yêu cầu khác đi kèm, với một mức thù lao để thực hiện dịch vụ này.

Dịch vụ được xác nhận” được hiểu là dịch vụ đã được Khách hàng yêu cầu và sau đó được Bên cung cấp dịch vụ xác nhận sẽ thực hiện.

Phí quản lý” là phí Khách hàng phải trả cho Việc Có khi sử dụng các tính năng trên Việc Có và kết nối với bên cung cấp dịch vụ để thực hiện dịch vụ.

Thù lao dịch vụ” là mức phí dịch vụ mà Khách hàng phải thanh toán cho Bên cung cấp dịch vụ khi Bên cung cấp dịch vụ thực hiện công việc cho Khách hàng.

Thù lao dịch vụ tối thiểu” được hiểu là mức thù lao thấp nhất mà các Bên thỏa thuận để thực hiện dịch vụ.

Thời gian bắt đầu công việc” được hiểu là thời điểm Bên cung cấp dịch vụ bắt đầu triển khai thực hiện công việc cho Khách hàng.

Kết thúc công việc” được hiểu là thời gian công việc hoàn thành.

PHẠM VI QUY ĐỊNH

Tài liệu có phạm vi áp dụng với các hợp tác giữa Khách hàng và Freelancer thông qua sự quản lý hay hỗ trợ từ ứng dụng Sàn TMĐT Việc Có với hình thức hợp tác là hợp đồng dịch vụ, hợp đồng khoán, hợp đồng Cộng tác viên hoặc một hình thức hợp đồng tương đương. Trong trường hợp hai bên chuyển đối mối quan hệ hợp đồng trở thành Hợp đồng lao động, trong đó Freelancer trở thành người lao động của Khách hàng, thì không còn thuộc phạm vi quy định của tài liệu này.

NỘI DUNG THỎA THUẬN

1. Thỏa thuận chung

Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho việc Khách hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên Việc Có – một hệ thống phần mềm ứng dụng được thiết lập dành riêng cho mạng điện thoại di động hoặc công cụ có chức năng kết nối, thiết lập internet.

2. Hợp đồng dịch vụ

Khách hàng đồng ý rằng, sau khi Freelancer đã xác nhận sẽ thực hiện dịch vụ cho Khách hàng bằng cách kích hoạt vào nút “Nhận việc” và Khách hàng xác nhận “Duyệt” thì Hợp đồng giữa Khách hàng và Freelancer được xem như đã được ký kết, Hợp đồng này sẽ được Việc Có ghi nhận và lưu trữ trên hệ thống. Trường hợp Khách hàng có nhu cầu điều chỉnh một hoặc một vài nội dung liên quan và được sự xác nhận của Bên còn lại trên Viêc Có thì mặc nhiên đã hình thành một phụ lục Hợp đồng không tách rời khỏi Hợp đồng đã thiết lập.

Trong trường hợp một trong các Bên hủy Hợp đồng đúng quy định trên Việc Có thì mặc nhiên Hợp đồng bị hủy bỏ, Freelancer và Khách hàng sẽ được giải trừ khỏi mọi quyền lợi và trách nhiệm liên quan tại giao dịch bị hủy bỏ.

Trường hợp việc hủy giao dịch không được thực hiện đúng quy định thì Hợp đồng mặc nhiên vẫn còn hiệu lực, Bên nào không thực hiện hoặc thực hiện không đúng giao dịch được xem như vi phạm Hợp đồng.

3. Quy định về dịch vụ thực hiện

Một dịch vụ hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin dưới đây phải được cung cấp một cách đầy đủ rõ ràng: Thời gian thực hiện dịch vụ (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc); thời gian nghỉ ngơi cho Freelancer, nếu có; thù lao dịch vụ; mô tả công việc; các quy định khác tại nơi làm việc (ví dụ, phải đi giày, không mặc váy).

Dịch vụ cần thực hiện không vi phạm pháp luật Việt Nam, không liệt kê trong các loại ngành nghề nguy hiểm được điều chỉnh bởi quy định pháp luật liên quan.

Việc Có được toàn quyền quyết định về việc hủy, gỡ bỏ dịch vụ trong trường hợp nội dung thực hiện dịch vụ này vi phạm pháp luật Việt Nam, hoặc có thể gây phương hại tới Bên cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ này.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên cung cấp dịch vụ được quyền từ chối không thực hiện các phần công việc không trong phạm vi mô tả công việc đã được đăng trên hệ thống Việc Có, dù đã có xác nhận từ cả hai phía.

Việc Có có quyền quyết định cuối cùng trong các sự việc tranh chấp.

4. Hủy dịch vụ đã được xác nhận

Trong mọi trường hợp, cả hai bên Freelancer và Khách hàng cùng nỗ lực và hạn chế tối đa việc hủy một dịch vụ đã được xác nhận.

4.1. Hủy dịch vụ do Freelancer

Để đảm bảo dịch vụ được cung cấp bởi các Freelancer tin cậy, Việc Có sẽ sử dụng hệ thống chấm điểm để đánh giá mức độ cam kết và chất lượng làm việc của các Freelancer.

Định nghĩa hủy dịch vụ do Freelancer:

 • Quá giờ làm 15 phút hoặc theo thời gian chấp nhận được từ phía Khách hàng, mà Freelancer không xuất hiện và bắt đầu thực hiện dịch vụ và bị Khách hàng từ chối không triển khai dịch vụ nữa.
 • Freelancer trực tiếp bấm vào “Hủy dịch vụ” nhằm xác nhận rằng mình không thực hiện được dịch vụ do một lý do bất kì.

Các trường hợp Hủy dịch vụ dưới đây sẽ được tự động chấm ba sao như sau:

 • Trong vòng 12 tiếng trước khi ca làm việc bắt đầu, hệ thống mặc định chấm ba sao
 • 03 lần trong một tháng hủy dịch vụ đã được xác nhận (trên 12 tiếng trước khi ca làm việc bắt đầu)
 • Hủy một dịch vụ đã được xác nhận trên 12 tiếng, nhưng kéo dài hơn 03 ngày.

4.2. Hủy dịch vụ từ Khách hàng

 • Trường hợp Khách hàng hủy dịch vụ đã xác nhận trong vòng 12 tiếng trước khi ca làm việc bắt đầu thì sẽ phải đền bù 30.000 đồng cho mỗi Freelancer và cho Việc Có. Ví dụ, có 03 Freelancer bị hủy trong vòng 12 tiếng, Khách hàng sẽ phải đền bù tổng số tiền là 180.000 đồng với 90.000 đồng cho 3 Freelancer, và 90.000 đồng cho Việc Có. Khoản tiền đền bù này sẽ được chuyển qua Việc Có để chuyển tới Freelancer phần tương ứng.
 • Trường hợp KH có chứng minh Freelancer không đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ đã thỏa thuận, vi phạm quy định về việc cung cấp dịch vụ hoặc làm thiệt hại cho bên B. Trường hợp này, KH sẽ không phải đền bù bất kì khoản phí nào cho bên cung cấp dịch vụ và Việc Có mà chỉ thanh toán tới thời gian đã tiếp nhận dịch vụ.
 • Khách hàng có trách nhiệm thông báo với Freelancer rằng cá nhân hoặc đơn vị này không phù hợp để thực hiện dịch vụ, đồng thời nhập lý do kết thúc công việc trước thời hạn với Freelancer trên vào hệ thống Việc Có. Thông tin này nhằm mục đích sàn Việc Có sẽ hỗ trợ giúp Khách hàng.

5. Xử lý chênh lệch trong trường hợp thời gian làm việc thực tế và kế hoạch lệch nhau

5.1. Trường hợp Freelancer tới trễ giờ làm việc

 • Freelancer bắt đầu muộn sẽ được ghi nhận trong hệ thống Việc Có khi đã quá thời gian bắt đầu làm việc nhưng hệ thống không ghi nhận đã chấm công.
 • Trễ quá 15 phút: Khách hàng được quyền hủy dịch vụ và không phải đền bù bất kì một chi phí nào cho Freelancer. Trường hợp KH vẫn muốn tiếp tục dịch vụ, KH có quyền điều chỉnh thu nhập tương ứng so với giờ làm thực tế mà Freelancer đã thực hiện.
 • Tới trễ giờ làm việc và dưới 15 phút: Khách hàng được quyền trừ tiền thu nhập của Freelancer, nhưng không quá số tiền trong 1 giờ làm việc. Nếu Freelancer không đồng ý với việc bị trừ thu nhập, thì dịch vụ đó coi như sẽ bị hủy và được thực hiện tương ứng theo chính sách Hủy việc đã nhận ở mục 4.1.

5.2. Trường hợp Freelancer (chủ động) kết thúc sớm so với giờ kết thúc trong kế hoạch

 • Kết thúc sớm sẽ được ghi nhận trong hệ thống Việc Có khi thời gian kết thúc ca sớm hơn thời gian kế hoạch.
 • Freelancer được quyền nghỉ sớm và Khách hàng được điều chỉnh thu nhập tương ứng theo thời gian thực tế mà họ nhận được.
  Số tiền tối đa điều chỉnh giảm = (Tổng thời gian dự tính làm việc – Tổng thời gian đã làm trong ca) x Số tiền trung bình/ giờ làm
 • Nếu Freelancer nghỉ sớm ½ ca làm, thì Khách hàng có quyền hủy ca làm đó mà không tốn chi phí cho Freelancer. Trường hợp KH chọn điều chỉnh thu nhập, thì áp dụng theo quy tắc ở trên.

5.3. Trường hợp bên cung cấp dịch vụ được đề nghị làm thêm giờ so với giờ kết thúc trong kế hoạch

 • Freelancer có quyền từ chối làm thêm giờ
 • Làm thêm giờ được định nghĩa theo thời gian làm việc lớn hơn thời gian làm việc kế hoạch, dù thời gian bắt đầu và kết thúc có thể không hoàn toàn chính xác theo dự định.
 • Trường hợp đồng thuận làm thêm, hai bên có thể thỏa thuận về thu nhập điều chỉnh, phát sinh nếu có. Phát sinh điều chỉnh thu nhập cần được hai bên xác nhận với nhau trong vòng 24 giờ từ lúc ca làm việc kết thúc. Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thu nhập theo thỏa thuận ban đầu.

5.4. Trường hợp hai bên không ghi nhận thời gian bắt đầu hoặc kết thúc

 • Nếu hệ thống không thấy phát sinh ghi nhận thời gian bắt đầu làm việc, thì khi hết giờ làm việc dự kiến, hệ thống sẽ mặc định coi như Freelancer không thực hiện và hủy dịch vụ. Ngoài việc không đảm bảo sẽ được thanh toán phần thù lao này, Freelancer bị mặc định đánh giá ba sao.
 • Nếu hệ thống không thấy phát sinh ghi nhận thời gian kết thúc làm việc sau khi đã quá 12 giờ từ lúc kết thúc giờ làm việc dự kiến, sẽ tự động kết thúc công việc. Giờ ghi nhận kết thúc công việc sẽ được mặc định theo giờ kế hoạch.

5.5. Trường hợp Khách hàng đề nghị Freelancer kết thúc sớm công việc

 • Khách hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán thù lao dịch vụ theo đúng thỏa thuận bao đầu, trừ khi có thỏa thuận khác. Hệ thống sẽ không tự động điều chỉnh thu nhập tương ứng kể cả khi hệ thống ghi nhận thời gian làm việc kết thúc sớm hơn dự kiến.
 • Nếu có phát sinh điều chỉnh thu nhập, hai bên sẽ phải cùng xác nhận, ngoài ra, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thu nhập theo thỏa thuận ban đầu.

6. Chỉnh sửa nội dung dịch vụ

6.1. Những thông tin không được điều chỉnh

 1. Loại hình công việc
 2. Thời gian làm việc
 3. Phí hay thù lao thực hiện dịch vụ và phương thức thanh toán
 4. Mọi thông tin liên quan tới dịch vụ trước 12 giờ trước khi công việc được bắt đầu, sẽ không còn được chỉnh sửa.

6.2. Những thông tin được điều chỉnh hạn chế trước 12 giờ khi công việc bắt đầu

 1. Địa điểm làm việc
  Nhằm giúp người lao động tìm kiếm địa điểm dễ dàng hơn, hoặc thời điểm nhập ban đầu có sai lệch, nhưng sẽ không được quá 3 km từ địa điểm ban đầu. Nếu lớn hơn 3km, công việc này sẽ coi như bị hủy, và khách hàng sẽ phải đền bù đối tác theo chính sách tương ứng.
 2. Điều chỉnh số lượng Freelancer Khách hàng cần
  Khách hàng có thể điều chỉnh tăng số lượng Freelancer mình cần lên, nhưng phần tăng thêm này sẽ không tính vào cam kết tỷ lệ đáp ứng của Việc Có
 3. KH có thể điều chỉnh giảm lượng Freelancer yêu cầu, nhưng tổng số yêu cầu không được thấp dưới mức số lượng Freelancer đã xác nhận đi làm.
  Trường hợp KH bắt buộc phải điều chỉnh giảm lượng Freelancer xuống dưới số lượng đã được xác nhận thì sẽ tính là hủy do khách hàng với số lượng người đã nhận việc và giảm xuống tương ứng.

7. Thanh toán thù lao cho Freelancer

7.1. Phát sinh điều chỉnh thù lao dịch vụ

Các trường hợp điều chỉnh mức thù lao dịch vụ do phát sinh từ Thời gian làm việc thực tế và kế hoạch lệch nhau được quy định cụ thể như sau:

Nguyên tắc chung:

 • Các trường hợp hủy sẽ luôn được hệ thống mặc định đưa về 0 đồng thù lao dịch vụ phải thanh toán cho Freelancer.
 • Hệ thống luôn lấy mặc định phí thanh toán theo dự định, bất kể có những chênh lệch nhất định trong thời gian làm việc thực tế và dự định.
 • Mọi trường hợp điều chỉnh còn lại sẽ luôn cần xác nhận từ cả hai phía.
 • Trong trường hợp tranh chấp xảy ra và hai bên không tự thống nhất được, Việc Có sẽ đóng vai trò phân định cuối cùng. Việc Có sẽ ưu tiên các dữ liệu được ghi nhận chính thức trong hệ thống của mình để có kết luận cuối cùng.

7.2. Trường hợp Khách hàng là bên thanh toán cho Freelancer

Phương thức và chu kì thanh toán sẽ do đôi bên thỏa thuận thông qua hệ thống Việc Có hoặc một hình thức khác tương đương.

7.3. Trường hợp Khách hàng ủy quyền lại cho Việc Có thanh toán cho Freelancer

 • Việc Có áp dụng hình thức thanh toán thù lao qua ứng dụng Ví điện tử Momo vào thứ sáu hàng tuần cho các dịch vụ đã được chuyển giao giữa Freelancer và Khách hàng của tuần liền kề trước đó.
 • Những chênh lệch phát sinh nếu có, sẽ được điều chỉnh ở kỳ kế tiếp.

7.4. Khách hàng chậm thanh toán

Tiền thanh toán cho Việc Có bao gồm các khoản thanh toán thù lao dịch vụ cho Freelancer, phí quản lý cho Việc Có, và các chi phí liên quan.

Khách hàng chậm thanh toán quá các mốc dưới đây sẽ có áp dụng những chế tài tương ứng như sau:

 • Chậm thanh toán 01  – 03 ngày làm việc: Nhắc nhở
 • Chậm thanh toán 04 – 10 ngày làm việc: Dừng tất cả các tin đăng
 • Chậm thanh toán trên 10 ngày làm việc: Việc Có có quyền hủy hợp đồng, ngừng cung cấp dịch vụ vô thời hạn.

8. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

 • Việc Có sẽ ưu tiên giải quyết tranh chấp theo các nội dung Thỏa thuận đã được quy định ở trên.
 • Việc Có sẽ ưu tiên hai bên giải quyết tranh chấp dựa trên cơ sở thiện chí, tự thỏa thuận, hoặc dựa trên các thông tin khách quan đã được ghi nhận lại trên hệ thống hoặc bằng chứng hợp lý của ít nhất một bên.
 • Những trường hợp mà không có trong các nội dung trên, sẽ sử dụng các căn cứ như lịch sử làm việc cụ thể (giờ bắt đầu làm, giờ kết thúc làm) được ghi nhận trên hệ thống, hoặc các trao đổi có được ghi nhận trên Hệ thống của Việc có làm tham chiếu khách quan.
 • Những trao đổi khác của bên Freelancer và Khách hàng qua các phương tiện khác như tin nhắn, gọi điện, Zalo hay bất kì một phương tiện nào khác, không chính thức được cung cấp bởi Sàn TMĐT Việc Có sẽ có tính chất tham khảo ở mức độ ưu tiên thấp hơn để giải quyết tranh chấp.

logo
Hotline: 0899 183 193
Email: hotro@viec.co
Trụ sở: Tầng 1, Toà nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Block 71, Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
© VIEC.CO Co. Ltd - CÔNG TY TNHH VIỆC CÓ
logologo
Hotline: 0899 183 193
Email: hotro@viec.co
Trụ sở: Tầng 1, Toà nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Block 71, Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
logo
logologo
© VIEC.CO Co. Ltd - CÔNG TY TNHH VIỆC CÓ