Gửi yêu cầu hỗ trợ

Xem hướng dẫn nếu cần ở dưới.Mở ứng dụng Việc Có & Đăng nhập.

1. Xem mã Freelancer

2. Cách xem mã công việc