Gửi yêu cầu hỗ trợ

Từ ngày 23/09/2019, các bạn CTV vui lòng xin/ báo nghỉ tạm/ nghỉ luôn TRÊN ỨNG DỤNG. Xem hướng dẫn ở ĐÂY.

Xem hướng dẫn hoặc gọi số tổng đài: 0899 183 193 nếu cần ở dưới.Mở ứng dụng Việc Có & Đăng nhập.

1. Xem mã Freelancer

2. Cách xem mã công việc