Bộ lọc

CTV Làm việc kho Shopee Đống Đa (13h00 - 22h00)

30,000đ/giờ


Từ 20/01/2022 đến 28/02/2022
06:00 - 15:00
Quận Đống Đa, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Shopee Đống Đa (10h00 - 19h00)

30,000đ/giờ


Từ 20/01/2022 đến 28/02/2022
03:00 - 12:00
Quận Đống Đa, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Shopee Đống Đa (22:00 - 7:00)

30,000đ/giờ


Từ 20/01/2022 đến 28/02/2022
15:00 - 00:00
Quận Đống Đa, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Viettel Post Quận 12 ca 20h - 4h30 (Làm lâu dài)

40,625đ/giờ


Từ 23/11/2021 đến 21/01/2022
13:00 - 21:30
Quận 12, Hồ Chí Minh

Thời vụ