Bộ lọc

CTV Làm việc kho Shopee 15:00 - 24:00 (lương liền, hỗ trợ cơm tối)

240,000đ/ca


Từ 08/08/2022 đến 09/08/2022
08:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho Shopee Bắc Ninh15:00 - 24:00 (cố định)

240,000đ/ca


Từ 20/08/2022 đến 30/12/2022
08:00 - 17:00
Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Thời vụ