Kingfoodmart


Là chuỗi siêu thị bán thực phẩm nhưng không dừng lại ở việc cung cấp thực phẩm, chúng tôi muốn lôi cuốn và truyền cảm hứng cho mọi người- những người tiêu dùng cuối cùng - về một cuộc sống đầy thú vị thông qua ẩm thực.

Xem thêm

Bộ lọc

CTV Phụ việc siêu thị NTT 6h-14h

30,000đ/giờ


Từ 06/08/2022 đến 08/08/2022
23:00 - 07:00
Quận 7, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Phụ việc siêu thị NTT 14h-22h

30,000đ/giờ


Từ 07/08/2022 đến 08/08/2022
07:00 - 15:00
Quận 7, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Phát Bóng Bay Nguyễn Thị Thập 16h-18h | 50K/h

50,000đ/giờ


Từ 06/08/2022 đến 10/08/2022
09:00 - 11:00
Quận 7, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Phát Tờ Rơi Nguyễn Thị Thập 16h30-18h30| 50K/h

50,000đ/giờ


Từ 05/08/2022 đến 10/08/2022
09:30 - 11:30
Quận 7, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Phát Bóng Bay Phạm Hùng 16h-18h | 50K/h

50,000đ/giờ


Từ 05/08/2022 đến 08/08/2022
09:00 - 11:00
Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thời vụ