Bộ lọc

CTV Phân loại hàng 22:00-06:00

280,000đ/ca


Từ 01/04/2023 đến 29/12/2023
15:00 - 23:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Phân loại hàng 19h-24h (Lịch làm từ tháng 3/2023)

32,000đ/giờ


Từ 01/03/2023 đến 30/12/2023
12:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ