Bộ lọc

CTV Làm việc kho 21h - 4h30 - M12 - CHỈ NAM | 40K/h TIỀN LIỀN

280,000đ/ca


Từ 26/02/2024 đến 25/02/2024
14:00 - 21:30
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho 9h-17h| KPL M12 NAM| TIỀN LIỀN 36k/h

270,000đ/ca


26/02/2024
02:00 - 10:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Phân loại hàng 23:00 - 07:00 (Từ ngày 22/02 - 29/02)

336,000đ/ca


Từ 22/02/2024 đến 29/02/2024
16:00 - 00:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Phân loại hàng 21:00 - 05:00 (Từ ngày 22/02-29/02)

320,000đ/ca


Từ 22/02/2024 đến 28/02/2024
14:00 - 22:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Phân loại hàng 19h-24h (Từ ngày 22/02-29/02)

200,000đ/ca


Từ 22/02/2024 đến 28/02/2024
12:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho GHN XUYÊN Á | 13h-18h|

160,000đ/ca


Từ 21/02/2024 đến 25/02/2024
06:00 - 11:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Thời vụ

CTV Làm việc kho GHN XUYÊN Á | 13h-18h|KVT TIỀN LIỀN

160,000đ/ca


Từ 23/02/2024 đến 25/02/2024
06:00 - 11:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ

CTV Phân loại hàng ca 8h00 - 16h00 (Từ 22/02 - 29/02)

280,000đ/ca


Từ 22/02/2024 đến 29/02/2024
01:00 - 09:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Phân loại hàng ca 16:00 - 00:00 (Từ ngày 22/02 - 29/02)

290,000đ/ca


Từ 22/02/2024 đến 28/02/2024
09:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho GHN XUYÊN Á | 13h-18h|KVT

160,000đ/ca


Từ 19/02/2024 đến 25/02/2024
06:00 - 11:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Thời vụ

CTV GHN Xuyên Á LA 19h-0h| TIỀN LIỀN

170,000đ/ca


Từ 19/02/2024 đến 24/02/2024
12:00 - 17:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ

CTV GHN Xuyên Á LA 14h30-23h30| TIỀN LIỀN

264,000đ/ca


Từ 19/02/2024 đến 25/02/2024
07:30 - 16:30
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ

CTV GHN Xuyên Á LA 23h30-5h |TIỀN LIỀN

203,500đ/ca


Từ 19/02/2024 đến 24/02/2024
16:30 - 22:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ

CTV GHN Xuyên Á LA 21h-4h SORT| TIỀN LIỀN

216,000đ/ca


Từ 19/02/2024 đến 24/02/2024
14:00 - 21:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ

CTV GHN Xuyên Á LA 22h-7h |TIỀN LIỀN

288,000đ/ca


Từ 19/02/2024 đến 25/02/2024
15:00 - 00:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ

CTV GHN Xuyên Á LA 8-17h| TIỀN LIỀN

248,000đ/ca


Từ 19/02/2024 đến 25/02/2024
01:00 - 10:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ

CTV GHN Xuyên Á LA 0h-5h KVT | TIỀN LIỀN

185,000đ/ca


Từ 18/02/2024 đến 24/02/2024
17:00 - 22:00
Huyện Đức Hòa, Long An

Lương liềnThời vụ