Bộ lọc

CTV Làm việc kho 9h - 16h - Kho KC HL2 - CHỈ NAM| 35K/h

35,000đ/giờ


Từ 08/08/2022 đến 14/08/2022
02:00 - 09:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 22h - 4h - CHỈ NAM - Kho KC HL2 | 38K/h

38,000đ/giờ


Từ 08/08/2022 đến 13/08/2022
15:00 - 21:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Có thưởngThời vụ

CTV Làm việc kho 20h - 0h - KPL Mạnh Tiến Q12 - CHỈ NAM | 38K/h

38,000đ/giờ


Từ 08/08/2022 đến 09/08/2022
13:00 - 17:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 10h - 17h - KPL Mạnh Tiến Q12 - CHỈ NAM | 35K/h

35,000đ/giờ


Từ 08/08/2022 đến 10/08/2022
03:00 - 10:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 21h - 4h - KPL M12 - CHỈ NAM | 38K/h TIỀN LIỀN

38,000đ/giờ


Từ 08/08/2022 đến 09/08/2022
14:00 - 21:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho 9h30 - 14h - KPL M12 - CHỈ NAM - TIỀN LIỀN| 35K/h

35,000đ/giờ


Từ 08/08/2022 đến 09/08/2022
02:30 - 07:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Phân loại hàng 19h-24h (cố định + thưởng)

32,000đ/giờ


Từ 13/06/2022 đến 29/09/2022
12:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Phân loại hàng ca 15h - 24h (Cố định + thưởng)

248,000đ/ca


Từ 20/04/2022 đến 30/12/2022
08:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Có thưởngThời vụ