Bộ lọc

CTV Làm việc kho 09h00 - 18h00 - Tiền liền

280,000đ/ca


28/02/2021
02:00 - 11:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho 09h00 - 18h00 - 264k

264,000đ/ca


Từ 01/03/2021 đến 08/03/2021
02:00 - 11:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho 21h00 - 05h00 - Chủ nhật - Tiền liền

328,125đ/ca


28/02/2021
14:00 - 22:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 16:00 - 24:00 Lương liền ngày CN (280.000)

35,000đ/giờ


Từ 28/02/2021 đến 21/03/2021
09:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 8:00 - 16:00 Lương liền ngày CN (280.000)

35,000đ/giờ


Từ 28/02/2021 đến 21/03/2021
01:00 - 09:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 24:00 - 8:00 Lương liền ngày CN (346.000)

43,250đ/giờ


Từ 28/02/2021 đến 15/03/2021
17:00 - 01:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 20:00 - 4:00 Lương liền ngày CN (346.000)

43,250đ/giờ


Từ 28/02/2021 đến 14/03/2021
13:00 - 21:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 20:00 - 4:00 Lương liền cuối ca (300.000)

35,000đ/giờ


Từ 27/02/2021 đến 07/03/2021
13:00 - 21:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Có thưởngLương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 8:00 - 16:00 Lương liền cuối ca (240.000)

224,000đ/ca


Từ 22/02/2021 đến 07/03/2021
01:00 - 09:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Có thưởngLương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 24:00 - 8:00 Lương liền cuối ca (300.000)

280,000đ/ca


Từ 23/02/2021 đến 08/03/2021
17:00 - 01:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Có thưởngLương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho ca 16:00 - 24:00 Lương liền cuối ca (240.000)

224,000đ/ca


Từ 22/02/2021 đến 07/03/2021
09:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Có thưởngLương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho 10h00 - 17h00 - Kho M12 - Chủ nhật

268,125đ/ca


07/03/2021
03:00 - 10:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 10h00 - 17h00 - Kho M12

214,500đ/ca


Từ 01/03/2021 đến 08/03/2021
03:00 - 10:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 21h00 - 05h00 - 320k

320,000đ/ca


Từ 01/03/2021 đến 08/03/2021
14:00 - 22:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 21h00 - 05h00 - Chủ nhật - 400k

400,000đ/ca


07/03/2021
14:00 - 22:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 09h00 - 18h00 - Chủ nhật - 330k

330,000đ/ca


07/03/2021
02:00 - 11:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 09h00 - 18h00 - Kho Mạnh Tiến

224,000đ/ca


Từ 23/02/2021 đến 27/02/2021
02:00 - 11:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 21h00 - 05h00 - Kho Mạnh Tiến - 300K

280,000đ/ca


Từ 22/02/2021 đến 27/02/2021
14:00 - 22:00
Quận 12, Hồ Chí Minh

Có thưởngThời vụ