CTV Phân loại hàng ca 20h15 - 04h45

Ninja Van

Mã việc: 33558 | Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thù lao

32.400đ/giờ

  • Thu nhập thực lãnh
  • Ninja Van ủy quyền Việc Có thanh toán Thù lao cho Cộng tác viên.
  • Việc Có thanh toán thù lao cho Cộng tác viên theo như chính sách http://bit.ly/2FO0TYn
  • Nhận thù lao và thưởng vào ngày 20 và ngày 5 hàng tháng qua Momo

Lịch làm việc

Thời gian:Từ 20/04/2020 đến 07/06/2020
Lịch làm:Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư, Thứ năm, Thứ sáu, Thứ bảy
Ca làm:13:15 - 21:45

Nơi làm việc

QH7M+V4, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh


Mô tả công việc

- Sắp xếp và phân loại hàng hóa, chủ yếu các mặt hàng online.


Quyền lợi


Yêu cầu

- Ưu tiên tuyển nam
- Có sức khỏe
- Có thể làm ổn định theo ca


Nhà tuyển dụng

Ninja Van

Chia sẻ

Chưa có app? Vào website dưới đây bằng điện thoại để tải ngay!

app.viec.co