CTV Làm việc kho ca 9h - 17h30

Ninja Van

Mã việc: 73934 | Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thời vụ

Thù lao

27.000đ/giờ

  • Thu nhập thực lãnh
  • Thu nhập thực lãnh
  • Ninja Van ủy quyền Việc Có thanh toán Thù lao cho Cộng tác viên vào kỳ ngày 20 và ngày 5 hàng tháng qua Momo
  • Ngày 5 thanh toán thù lao của ngày công từ ngày 16 đến cuối tháng
  • Ngày 20 thanh toán thù lao của ngày công từ ngày 1 đến 15

Lịch làm việc

Thời gian:16/11/2020
Lịch làm:Thứ hai
Ca làm:02:00 - 10:30 (Nghỉ 13:00 - 13:30)

Nơi làm việc

Ninja Van - Tổng Kho Khu Vực Miền Nam, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh


Mô tả công việc

- Xử lý lên/xuống hàng hoá từ xe tải ( hàng được đóng bao tải sẵn ) không giống bốc vác, chỉ xuống hàng nhẹ.
- Xử lý phân loại các hàng hoá theo khu vực.
- Bàn giao hàng hoá cho các nhân viên giao hàng.


Quyền lợi

- Thưởng chuyên cần theo chính sách https://viec.co/bai-viet/cap-nhat-chinh-sach-thuong-chuyen-can-tu-01-10-2020/3071


Yêu cầu

- Ưu tiên tuyển nam
- Có sức khỏe
- Có thể làm ổn định theo ca


Nhà tuyển dụng

Ninja Van

Chia sẻ

Chưa có app? Vào website dưới đây bằng điện thoại để tải ngay!

app.viec.co