Thời vụ

CTV Làm việc kho

Delivery Technology

Mã việc: 43766 | Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Thời vụ

Thù lao

28.000đ/giờ

  • Thu nhập thực lãnh
  • Delivery Technology ủy quyền Việc Có thanh toán Thù lao cho Cộng tác viên.
  • Thù lao được thanh toán bằng MoMo vào sau khi kết thúc ca và xác nhận giờ công

Lịch làm việc

Thời gian:23/11/2020
Ca làm:03:00 - 11:00 (Nghỉ 13:00 - 14:00)

Nơi làm việc

46 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh


Mô tả công việc

- Xử lý lên/xuống hàng hoá
- Đóng gói
- Kiểm đếm hàng hoá
- Bàn giao hàng hoá cho các nhân viên giao hàng


Quyền lợi


Yêu cầu

- Có sức khoẻ


Nhà tuyển dụng

Delivery Technology

Chia sẻ

Chưa có app? Vào website dưới đây bằng điện thoại để tải ngay!

app.viec.co