Thời vụ

CTV Làm việc kho

Delivery Technology

Mã việc: 33784 | Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thời vụ

Thù lao

108-127,5k/ngày

  • Thu nhập thực lãnh
  • Delivery Technology ủy quyền Việc Có thanh toán Thù lao cho Cộng tác viên.
  • Thù lao được thanh toán bằng MoMo vào sau khi kết thúc ca và xác nhận giờ công

Lịch làm việc

Thời gian:Từ 21/11/2020 đến 23/11/2020
Ca làm:11:00 - 15:00 (Nghỉ 20:00 - 21:00)

Nơi làm việc

12C7 Nguyễn Công Thái, Khu đô thị Đại từ đại kim, Hoàng Mai , Hà Nội, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội


Mô tả công việc

- Xử lý lên/xuống hàng hoá
- Đóng gói
- Kiểm đếm hàng hoá
- Bàn giao hàng hoá cho các nhân viên giao hàng


Quyền lợi


Yêu cầu

- Có sức khoẻ


Nhà tuyển dụng

Delivery Technology

Chia sẻ

Chưa có app? Vào website dưới đây bằng điện thoại để tải ngay!

app.viec.co