Bộ lọc

CTV Làm việc kho 7h30 - 12h - KPL M12 - CHỈ NAM - TIỀN LIỀN| 35K/h

35,000đ/giờ


07/07/2022
00:30 - 05:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho 7h30 - 12h - KPL M12 - CHỈ NAM - TIỀN LIỀN| 35K/h

35,000đ/giờ


08/07/2022
00:30 - 05:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Làm việc kho 20h - 1h - KPL M12 - CHỈ NAM | 38K/h TIỀN LIỀN

38,000đ/giờ


07/07/2022
13:00 - 18:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Lương liềnThời vụ

CTV Phân loại hàng 19h-24h (cố định + thưởng)

32,000đ/giờ


Từ 13/06/2022 đến 29/09/2022
12:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Thời vụ

CTV Làm việc kho 20h30-1h - CHỈ NAM - Kho KC HL2 | 35K/h

157,500đ/ca


Từ 04/07/2022 đến 09/07/2022
13:30 - 18:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Làm việc kho 21h - 4h - CHỈ NAM - Kho KC HL2 | 35K/h

227,500đ/ca


Từ 04/07/2022 đến 09/07/2022
14:00 - 21:00
Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Thời vụ

CTV Phân loại hàng ca 15h - 24h (Cố định + thưởng)

248,000đ/ca


Từ 20/04/2022 đến 19/07/2022
08:00 - 17:00
Quận Long Biên, Hà Nội

Có thưởngThời vụ