Chưa phân loại

Business Development Manager As Business Development Manager, you will be responsible for growing, acquiring, and engaging our customer pipeline, while sharpening & defining all our conversion and retention efforts. You will lead the business growth, strategies and the associated teams necessary to accomplish our goals. Click for detail Nhân viên tổ chức sự kiện Xem[...]

Từ ngày 23/09/2019, các bạn CTV vui lòng xin/ báo nghỉ tạm/ nghỉ luôn TRÊN ỨNG DỤNG. Xem hướng dẫn ở ĐÂY. Xem hướng dẫn hoặc gọi số tổng đài: 0899 183 193 nếu cần ở dưới. Mở ứng dụng Việc Có & Đăng nhập. 1. Xem mã Freelancer 2. Cách xem mã công việc