Posts by: admin

Cập nhật ngày 15/01/2020 1. Đối tượng áp dụng Thành viên chính thức của App Việc Có, sau đây gọi là Freelancer, được định nghĩa như sau: Tài khoản đã được xác thực (đã đầy đủ thông tin cá nhân: CMND, họ tên, số điện thoại, email…) Cộng tác với công ty theo hình thức[…]

Áp dụng từ 01/11/2019 đến khi có chính sách mới ban hành 1. Đối tượng áp dụng Thành viên chính thức của App Việc Có, sau đây gọi là Freelancer, được định nghĩa như sau: Tài khoản đã được xác thực (đã đầy đủ thông tin cá nhân: CMND, số điện thoại, email, có tài[…]

Business Development Manager As Business Development Manager, you will be responsible for growing, acquiring, and engaging our customer pipeline, while sharpening & defining all our conversion and retention efforts. You will lead the business growth, strategies and the associated teams necessary to accomplish our goals. Click for detail Nhân viên tổ chức sự kiện Xem[...]

Dù mình viết hướng tới trả lời phỏng vấn cho các công việc đơn giản, nhưng những tổng kết dưới đây khá là mang tính “nguyên tắc”, tức là vẫn xài được cho phỏng vấn xin việc nói chung. Chuyện mặc Chưa mở miệng ra nói câu nào, nhưng trong đầu người phỏng vấn đã[…]